Shumica e të rriturve jetojnë jo shëndetshëm

10:38 am 06.12.18

Sipas një studimi del se shumica e të rrituve në Angli zhvillojnë një stil jo të shëndetshëm të jetesës, aq sa vënë në rrëzik edhe jetën e tyre.

Edhe pse ka shenja se disa njerëz janë duke hequr dorë nga dukuritë e pa shëndetshme, të dhënat e studimit mbi shëndetin në Angli tregojn se 9 nga 10 persona kanë së paku një veçori të pa shëndetshme, duke përfshi këtu pirjen e duhanit, pirjen e alkoolit, ushqimin jo të shëndetëshm si dhe shkallën e ulët të aktivitetit fizik.
chart showing risk factors

Njëkohësisht edhe ‘Zyra Shtetërore e Statistikave’ ka publilikuar raportin e cili tregon shkallën e vdekjeve që lidhen me përdorimin e alkoolit.

 

Ku del se në Angli në vitin 2017 kanë vdekur rreth 7700 persona ku shkaktar ka qenë alkooli.

 

Studimi gjithashtu ka krahasuar mënyrën e jetesës së fëmijëve dhe të prindërve, ku del se shëndeti i fëmijëve ndikohet në masë të madhe nga shëndeti dhe mënyra e jetesës së prindërve të tyre.

 

URBAN Electro

URBAN Funk

URBAN FM