Kina jepë £70,000 shpërblim për qytetarët të cilët raportojnë materialet pornografike.

10:07 am 11.12.18

Image result for china pornography

Kina vazhdon me ndeshkimet sa i përket pornografisë, ajo tash ka ndërrmarrë hapin e radhës ku do të paguaj £70.000 (600.000 yuan), qytetarët të cilët raportojnë përmbajtjet pornografike dhe publikuesit e këtyre përbajtjeve tek autoritetet.

E gjithë kjo është pjesë e planit të qeverisë, më saktësisht departamentit kundër pornografisë dhe publikimeve ilegale, të cilët javën e kaluar treguan se ky shpërblim është pjesë e misionit të qeverisë për pastrimin e internetit.

Aksioni kundër pronografisë deri tash ka larguar një numër të madh të web faqeve me përmbajtje të tilla, në përpjekje të qeverisë së Kinës për të kontrolluar internetin dhe informatat që njerëzit ndajnë online.

http://www.dazeddigital.com/life-culture/article/42531/1/china-are-giving-citizens-70-000-to-report-porn-to-the-government

URBAN Electro

URBAN Funk

URBAN FM