Abuzimi emocional dhe psikologjik tani janë krime në Irlandë

12:20 pm 11.01.19

Irlanda e zgjeroi përkufizimin ligjor të dhunës në familje dhe e  përfshiu edhe abuzimin emocional dhe psikologjik si krim.

Si pjesë e Aktit të Dhunës në Familje të vendit 2018, i cili hyri në fuqi në Ditën e Vitit të Ri, “kontrolli i pandalur” tani njihet si dhunë në familje dhe dënohet deri në pesë vjet burg. Legjislacioni përcakton kontrollin si “abuzim psikologjik në një marrëdhënie intime që shkakton frikë nga dhuna, apo alarm serioz ose shqetësim që ka një ndikim thelbësor negativ në aktivitetet e përditshme të një personi”.

Ligji i ri e bën Irlandën një nga vetëm një pjesë të vogël të vendeve që kanë vendosur një ligj të tillë. Është një hap i rëndësishëm në Irlandë, ku një në pesë gra përjeton një formë abuzimi emocional, fizik, seksual dhe financiar nga një partner intim gjatë jetës së saj, sipas organizatës irlandeze të dhunës kundër gruas.

Ligji i ri njeh që “efekti i kontrollit jo të dhunshëm në një marrëdhënie intime mund të jetë njëlloj i dëmshëm për viktimat si abuzimi fizik, sepse është një abuzim i besimit të veçantë që lidhet me një lidhje intime”, thotë Ministri i Drejtësisë dhe Barazisë së Irlandës, Charlie Flanagan, tha në një deklaratë të mërkurën.

“Kjo dispozitë e re dërgon një mesazh se shoqëria nuk do të tolerojë shkeljen e tmerrshme të besimit, të kryer nga njëra palë kundër tjetrit në një kontekst intim,” vazhdoi ai. Ligji për Dhunën në Familje 2018 gjithashtu penalizon martesën e detyruar, lejon urdhra kufizues për çiftet që nuk jetojnë së bashku dhe kufizon raportimin e medias në rastet e dhunës me bazë gjinore. Drejtoresha e Ndihmës së Gruas, Margaret Martin tha se organizata e saj do të monitorojë nga afër zbatimin e legjislacionit.

URBAN Electro

URBAN Funk

URBAN FM